THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁT NGỌC

Địa chỉ: Số 1B Đường 30, khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 0961690439

Email: bds.catngoc@gmail.com